bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Regulamin czytelni internetowej

1. Czytelnicy Biblioteki korzystają z komputerów i Internetu bezpłatnie.
2. Stanowiska komputerowe służą celom naukowym, informacyjnym i edukacyjnym.
3. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godz. Czas ten może być wydłużony jeśli nie ma osób oczekujących. Przy stanowisku może znajdować się nie więcej niż 2 osoby.
4. Zabrania się:
- instalowania oprogramowania oraz dokonywania zmian w konfiguracji oprogramowania komputerów
- wyszukiwania stron naruszających prawo
- wykonywania czynności naruszających prawa autorskie
- wykorzystywania komputerów do gier, czatowania itp.
5. Użytkownik musi posiadać znajomość obsługi komputera i Internetu w celu samodzielnego poszukiwania informacji.
6. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać Bibliotekarzowi.
7. Korzystający ze stanowiska komputerowego jest odpowiedzialny za uszkodzenia sprzętu i ponosi odpowiedzialność finansową, jeśli jest niepełnoletni odpowiedzialność ponoszą rodzice.
8. Istnieje możliwość nagrania tekstu na płytę, pendrive lub korzystania z drukarki po uiszczeniu opłaty rekompensującej koszt materiałów.
9. Bibliotekarz ma prawo nadzorować czynności wykonywane przez użytkownika na komputerze, w przypadku naruszenia obowiązujących zasad może zakończyć jego pracę.
10. Czytelnik korzystający ze stanowiska komputerowego rozpoczyna pracę od wpisania się do Rejestru czytelni, akceptując tym samym niniejszy Regulamin.Opublikował: Katarzyna Bukowska
Publikacja dnia: 02.09.2013
Podpisał: Katarzyna Bukowska
Dokument z dnia: 02.09.2013
Dokument oglądany razy: 1 931